Archive for Kwiecień, 2012

Paradoks pieniędzy i szczęścia

Zadowolenie z życia oraz średnia długość życia często idą w parze z socjalizacją społeczeństwa. Pod obydwoma względami biedna Kerala zajmuje wśród krajów rozwijających się pozycję lidera. A tam, gdzie tworzy się coraz większa przepaść między bogatymi a biednymi, tak jak w Brazylii, ludzie umierają wcześniej. Chociaż biedny Brazylijczyk zarabia więcej niż obywatel klasy średniej w [...]

Ciało – czujnik szczęścia

Co mówi średnia życia o ludzkim szczęściu? Zdrowie przyczynia się do dobrych uczuć, i na odwrót – brak złości i stresu sprzyja zdrowiu. To, że ludzie w Kerali dożywają podeszłego wieku w porów­naniu z pobliskimi rejonami, zawdzięczają naturalnie też dobrej opiece medycznej oraz higienie – zamiast w stalownie i lotniska, jak czyniło to wiele krajów [...]

Ziemia obiecana, gdzie pieprz rośnie

Jednak gospodarka, nawet w najbiedniejszych regionach świata, jest tylko jednym z licznych czynników określającym szczęście. Niektórym krajom udało się osiągnąć dobre samopoczucie obywateli, dysponując niewielkimi środkami. Kerala, terytorium związkowe na południu Indii, najgęściej zaludniony kawałek świata. Niemal na każdym skrawku ziemi upra­wia się palmy kokosowe, banany lub rośliny korzenne. Pomimo okazałych zbiorów ludzie, którzy żyją [...]

Polityka w ślepej uliczce

Jeśli chodzi o zadowolenie z życia, Niemcy wypadają przeciętnie. Wśród krajów uprzemysłowionych lokują się mniej więcej po środku – tuż za Austrią, Włochami, ale przed Hiszpanią. Najbardziej szczęśliwi są Szwajcarzy, Holendrzy i Skandynawo­wie. Amerykanie, którym nawet konstytucja gwarantuje prawo dążenia do szczęścia, znajdują się mniej więcej w połowie drogi między grupą liderów a Niemcami. Obojętnie, [...]

Magiczny trójkąt

Im mamy więcej wolnego czasu i pieniędzy, tym bardziej pragniemy raju. Kiedy prosi się Niemców, aby wymienili pojęcia, które ich naj­bardziej fascynują, ?szczęście” obok ?miłości” i ?przyjaźni” zajmuje najwyższą pozycję – daleko przed ?seksem”, ?niezależnością” czy ?sukcesem zawodowym”. Przy tym tęsknota za szczęściem przyjęła prawie religijny wymiar. Siedmiu na dziesięciu Niemców zgadza się z tezą, [...]

Spotkanie z Bogiem?

Płaty skroniowe zawierają ośrodki biorące udział w powstawaniu uczuć i pozostawaniu informacji w pamięci długotrwałej. Połączone ze sobą poniżej kory kresomózgowia, łączą ze sobą postrzeganie zewnętrzne z elementarnymi odruchami, takimi jak głód, popęd sek­sualny i lęk oraz ze wspomnieniami. Dlatego też badacze mózgu określili ten obszar jako bramę do świadomości. Jeśli jest intensyw­nie pobudzany, ludzie [...]

Stopienie z kosmosem

Jak twierdzi Newberg, nie ma żadnych wątpliwości, że stany zachwytu nie są urojone, ale nadzwyczaj realne. Dowodem mają być zdjęcia tomograficzne, które według niego pokazują, że mistycznemu przeżyciu odpowiada pewien biologiczny pro­ces w mózgu. Tak więc, podobnie jak medytacja zmienia ?wy­miernie” stan ciała, tak dają się również udowodnić oddziały­wania na umysł. Pokazują to skany mózgu, [...]

Badanie mistyki

Baime jako jeden z pierwszych poddał się badaniom wyjaśniają­cym, co dzieje się w mózgu podczas takich przeżyć ?nieskończono­ści”. Czy mistyczne doświadczenie ma neuronową podstawę? Czy w mózgu, jak spekulują kolorowe magazyny oraz pewien odsetek naukowców, przewidziane jest połączenie z Bogiem? Dopiero od niedawna podobne pytania są przedmiotem poważnych dyskusji naukowych. Wielu naukowców długo trakto­wało ironicznie [...]

Stan zanurzenia się

Już w starożytnej Grecji pojmowano wzniosłe uczucia jako boski podarunek. Podobnie zapatrywały się na to niektóre stare kultu­ry Orientu. Mistycy prawie wszystkich religii eksperymentowali z technikami umożliwiającymi im doświadczanie tego świadomie. Metody, jakie stosowali, bazują na podobnych mechanizmach. Głównie na uczuciu przyjemności odczuwanej podczas intensyw­nego patrzenia lub koncentracji na jakiejś czynności. Medytacja na przykład jest [...]

Tajemnica flow

Gdzie rodzą się przyjemne uczucia? Może podczas koncentrowania się na jakiejś czynności? Jak dotąd nie ma na te pytania wyczer­pujących odpowiedzi. Prawdopodobnie odpowiedzialna jest za to dopamina, neuroprzekaźnik kierujący naszą uwagą i wywołujący radosne podniecenie. Działa pośrednio na neurony w płatach czo­łowych, które są z kolei odpowiedzialne za pamięć roboczą. Praw­dopodobnie najważniejszym zadaniem dopaminy jest [...]