Archive for the ‘Czym jest szczęście?’ Category

Wola do szczęścia

Prowadzić mądre życie może tylko ten, kto wyczuwa, przewidu­je i ukierunkowuje swoje emocje. Szczęście nie jest przypadkiem, ale następstwem właściwych myśli i czynów – taki pogląd po­dziela neurologia, filozofia starożytna i buddyzm, który wierzy w ścisłą zasadę przyczyny i skutku. W zachodnim myśleniu, do którego przywykliśmy, podkre­ślane jest zazwyczaj podjęcie właściwej decyzji. Kiedy na rozstaj­nych [...]

Mądrość Wschodu

Świadomość ma duży wpływ na sposób, w jaki emocje kształtują umysł. U małp odpowiedzialne za postrzeganie neurony reagują dużo szybciej na bodziec świetlny, kiedy zwierzęta są nim zainte­resowane. U ludzi także uczenie się jest związane ze świadomym postrzeganiem – to niemożliwe, by jadąc pierwszy raz na rowerze, nie koncentrować się na tej czynności. Świadome skoncentrowa­nie [...]

Czego Jaś się nie nauczy, tego nauczy się Jan

Niewiele jest takich funkcji organizmu, na które w ogóle nie można wpłynąć, trenując je w wieku dorosłym. Należy do nich m.in. zmysł wzroku. Jeśli ośrodki wzroku w mózgu nie będą tre­nowane we wczesnym dzieciństwie, mogą już później nigdy nie rozwinąć w pełni swoich zdolności. Dlatego dzieci, które przy­chodzą na świat z przesłoniętą rogówką i które [...]

Mózg jest ogrodem

Nawet wówczas, gdy ciągle jesteśmy w doskonałym nastroju, zapasy czynników rozwoju nerwowego nie wystarczą na zawsze. Pod pewnym względem rozwój mózgu przypomina rozrastanie się ogrodu. W obu przypadkach łatwo usycha to, co już i tak nie rośnie, a to, co chce się rozwijać, musi tu i ówdzie konkurować o pożywki i lepsze miejsce. Mózg obchodzi [...]

Źródło młodości w głowie

Od wzmocnienia jednego połączenia neuronów do przebudowy całego obszaru mózgu daleka droga. Trzeba dużo więcej. Zmiany zaczynają się we wnętrzu neuronów, zanim jeszcze cokolwiek wi­dać na zewnątrz. Zmienia się przebieg reakcji biochemicznej w komórce, molekuły białkowe modyfikują swoją formę, otwie­rają się kanały w ścianie komórki, a materiały przekaźnikowe uwalniane są w większych ilościach. Wszystkie te [...]

Wszystko w toku

Wprawdzie zmiany zachodzące w mózgu biorą swój początek w jego najmniejszych jednostkach, neuronach, ale tam się bynaj­mniej nie kończą. Jak bardzo i jak szybko przyzwyczajenia mogą zmienić całe obszary mózgu, pokazał neurolog Alvaro Pascual- -Leone na przykładzie niewidomych. Przesuwają się u nich gra­nice obszarów mózgowych, kiedy stracony wzrok usiłują zrów­noważyć zmysłem dotyku. Najwyraźniej widać to [...]

Problem z miejscem parkingowym

Tak jak zmarszczki od śmiechu są wyryte na twarzy kogoś, kto często był wesoły, tak też uczucia zostawiają trwałe ślady w móz­gu. Działanie emocji, takich jak radość czy smutek, przypomina górski strumyczek drążący kropla po kropli skałę. Po pewnym czasie wyżłobi koryto rzeki. Wesołość może stać się nawykiem, jak zresztą i niezadowolenie. To neurobiologiczne uzasadnienie [...]

Obserwowanie rosnących nerwów

Kiedy przeczytasz ten portal, twój mózg będzie już inny. Dowo­dzą tego nie tylko niezliczone neuropsychologiczne eksperymen­ty, podczas których zmierzono jak zmieniają się elektryczne sygnały komórek nerwowych. Okazuje się, że można to sprawić nawet bezpośrednio. Ta sztuka udała się w 1999 roku monachij­skiemu neurobiologowi Tobiasowi Bonhoefferowi. Przy użyciu nowoczesnego mikroskopu zaobserwował rozwój neuronów, a nawet zarejestrował [...]

Nowe połączenia w mózgu

Ponad dwa tysiące lat później psycholog Iwan Pawłów w Akade­mii Medycznej Sankt Petersburga rozpoczął serię ekspery­mentów. Zauważył, że jego psy ślinią się, gdy tylko zobaczą go w południe w fartuchu laboratoryjnym. Ktoś inny zadowoliłby się wyjaśnieniem, że zwierzęta cieszą się na myśl o bliskim jedze­niu. Ale nie Pawłów – chciał wiedzieć więcej. Jak doszło do [...]

Trening filozofów

Nieszczęście można kontrolować, a szczęścia się uczyć – jakiś mądry człowiek wpadł kiedyś na tę złotą myśl. ?Ascezą” nazywali filozofowie starożytnej Grecji stawanie się władcą własnych uczuć przez doskonalenie panowania nad sobą. Dzisiaj asceza kojarzy się zazwyczaj z umartwianiem, końcem postu i chłoszczącymi się brzozowymi rózgami biczownikami. Ale tę wizję otrzy­maliśmy już w spadku po [...]