Archive for the ‘Czym jest szczęście?’ Category

Świat powstaje w głowie

Zdaniem Heinricha von Kleista, sztuka życia polega na tym, aby wysysać miód z każdego kwiatu. Ale to tylko połowa prawdy. Tak samo ważne jest to, by jak najwięcej cieszyć się z każdego nektaru. Doświadczany przez nas świat powstaje przede wszystkim w naszych umysłach. Mózg przerabia wstępne dane, jakie przeka­zują mu zmysły w bardzo wielu ?odcinkach”. [...]

W drodze do nowych uczuć

Mózg ulega przeprogramowaniu – zmieniają się połączenia. Do niedawna nikt by w to nie uwierzył. W plątaninie szarych komórek, a tym bardziej ich odgałęzień, widziano bardzo skom­plikowaną strukturę, powstającą jeszcze przed urodzeniem lub zaraz po i później rzadko się zmieniającą. Ale dopiero od kilku lat wiemy jak jest naprawdę. Okazuje się, że ludzki mózg jest [...]

Plastyczny mózg

Czy lubisz chili? Jeśli tak, to prawdopodobnie w minimalnych iloś­ciach. Indyjski pisarz Amal Naj nazwał chili ?jedynym jadalnym owocem, który gryzie”, a zatem z ?perspektywy” swojego organi­zmu z pewnością masz rację. Ziarenka pieprzu zawierają kapsaicynę, związek azotowy, pobudzający błony śluzowe, a ponadto naru­szający receptory nerwowe. Odczuwamy wtedy pieczenie – recep­tory reagują na kapsaicynę jak na [...]

Geny nie są przeznaczeniem

Jednak czy można, posługując się ekstremalnymi przypadkami, odnosić je do całej ludzkości? Wydaje się, że byłoby to nazbyt ryzykowne. Pamiętajmy, że geny to nie komputer i nie zawsze dzia­łają tak samo. To, co określony gen determinuje w organizmie, zależy w dużym stopniu od wzajemnej interakcji ze światem ze­wnętrznym. I nigdzie w organizmie bodźce z otoczenia [...]

Czy istnieje gen szczęścia?

Proporcje ludzi ze szczęśliwym, nieszczęśliwym i neutralnym usposobieniem są według szacunku Davidsona prawie takie sa­me. U około jednej trzeciej uczestników doświadczenia neuropsycholog stwierdził silną przewagę lewostronnej aktywności płatów czołowych. Tak samo liczna jest grupa z przewagą aktywności prawostronnej. Pozostali nie wykazują jakichś szczególnych asy­metrii. Jeśli po kilku miesiącach powtarza się pomiar u tej samej osoby, [...]

O słonecznym usposobieniu

Jedna z tajemnic szczęścia leży w kontrolowaniu negatywnych emocji. Sposób, w jaki reagujemy na nieprzyjemności i psychicz­ne samopoczucie, są ściśle ze sobą powiązane. Gdy Davidson ba­dał psychiczną kondycję osób, doszedł do wniosku, że dominacja którejś ze stron płatów czołowych nie pozostaje bez wpływu na życie codzienne. Ludzie, u których prawa półkula jest bardziej aktywna i [...]

?Wyładowywanie się” nie pomaga

W życiu codziennym ten mechanizm ustawicznie wpędza nas w ta­rapaty. Gdy nas poniesie i po telefonicznej kłótni trzaśniemy słu­chawką albo po bezmyślnej uwadze partnera – drzwiami, to zaszko­dzimy sobie nie tylko dlatego że nie uciekniemy w ten sposób od nieporozumienia, ale dlatego że dłużej niż jest to konieczne utrzy­mujemy negatywne emocje. Utwierdzamy się przez to [...]

Wyłącznik złości

Półkule mózgu nieustannie spierają się o psychikę, żonglują odczuciami, nie sprzymierzając się nigdy na dłużej z ?przyjemno­ścią” czy ?cierpieniem”. Lewa hemisfera może wspierać pozytyw­ne uczucia, przypuszczalnie dlatego że działa umiarkowanie na umieszczone głębiej obszary mózgu. Od płatów czołowych ciąg­nie się połączenie nerwowe do tak zwanego jądra migdałowate­go. Ten naprawdę ?migdałowaty” ośrodek w międzymózgowiu może wywołać [...]

Rogaliki na stres

Jeśli chcemy wpłynąć na nasz nastrój, zasada ?gracza i przeciwni­ka” daje nam szansę zabrania się do rzeczy od dwóch końców kija. Przy użyciu różnych środków można osiągnąć ten sam cel. Takim mottem opatrzył swoje eseje o mądrości życia sam Montaigne. Zapewne największy sukces odniesie ten, kto rozpozna kombinację większej liczby środków. Znając obwód regulacji psychiki, [...]

Don Camillo i Peppone

Szczęście i nieszczęście mają własne połączenia mózgowe i własną chemię. Nie oznacza to jednak, że przyjemne i nieprzyjemne emocje są od siebie niezależne. I choć zazwyczaj tak się nie zachowujemy, ale możemy śmiać się, jak szaleni i jednocześnie odczuwać wewnętrzny smutek. Systemy mózgowe są tak ze sobą połączone, że pozytywne uczucia mogą przeszkodzić negatyw­nym i [...]