Archive for the ‘Namiętności’ Category

Instrukcja obsługi namiętności

Namiętności określają nasze życie bardziej niż myśli. I podczas gdy myśli możemy świadomie modyfikować, to namiętności są w nas mocno zakotwiczone. Musimy je brać takimi, jakie są. To siła napędowa szczęścia, ale również przyczyna największego nieszczęścia. Sztuka życia polega właśnie na tym, aby poznawać swoje namiętności, oswajać je i cieszyć się nimi. Nie ma zatem [...]

Uczucie sympatii w brzuchu

Trudno powiedzieć, co właściwie dzieje się w głowie szympansa, ale małpy przypuszczalnie odczuwały coś w rodzaju niechęci do egoistycznej Gwinnie. U ludzi także wzajemne sympatia i antypatia powstają na podstawie doświadczeń, jakie mieli z daną osobą. Co zaskakujące, te odczucia mogą powstawać bez świadomego przypominania sobie tych wydarzeń, a ocena tej osoby powstaje spontanicznie i [...]

Dawanie i branie

Do czego potrzebna jest przyjaźń? Inaczej niż szczury, które tyl­ko początkowo są zdane na swoją matkę, żyjąc w społeczności, stale jesteśmy zależni od wsparcia grupy. Współcześnie możemy decydować się świadomie na życie w pojedynkę czy we dwoje – niemniej w społecznościach pierwotnych nie mielibyśmy wtedy szans. Opieki i pomocy udziela w trudnej sytuacji tylko rodzina, [...]

Szczęście przez bezpieczeństwo

Gdy czujemy się bezpiecznie, nie możemy być samotni. Do odczuwania bezpieczeństwa przyczyniają się prawdopodobnie endorfiny – hormony działające podobnie do opium, których uwalnianie się w mózgu wywołuje dobre samopoczucie. Łatwo to zademonstrować na szczurach. Gdy po oddzieleniu od matki, poda się młodym szczurom podobną do endorfin morfinę, natychmiast przestają ?lamentować”. Endorfiny przeciwdziałają hormonom stresu, takim [...]

Lęk przed samotnością

Jest on w nas tak głęboko zakorzeniony, że automatycznie reagujemy na lament opuszczonych zwierząt i dzieci. Nawet los pozaziemskiego E.T., który zgubił drogę do swojego domu, głęboko nas poruszał. Każdy, niezależnie od wieku, mógł utożsa­miać się z cierpieniami E.T. – tylko tym można wytłumaczyć gigantyczny sukces filmu Spielberga. Neuropsycholog Jaak Panksepp przypuszcza, że szukamy kontaktu [...]

Kto ma przyjaciół, ten żyje dłużej

Ludziom dobrze robi także towarzystwo. Wśród przyjaciół czujemy się bezpieczniej i dużo częściej się uśmiechamy. Kto jest samotny albo drze koty ze swoim otoczeniem, ma dużo mniejsze szanse na przyjemne uczucia. Przyjaźnie i ciepło rodzinne są po­żywką, na której wzrasta szczęście. ?Ten, kto skreśla z życia przyjaźń, zabiera ze świata słońce” – zauważył już Cyceron, [...]

Przyjaźń

Izaak przyjaźnił się z Rachelą już od wczesnej młodości. Pociąg fizyczny nie grał dla niego istotnej roli. Owszem, przez lata przy­jaźni uprawiał z Rachelą sporadycznie seks, ale nawet nie spłodził z nią potomka. I nie dlatego że nie był do tego zdolny. Broń Boże – miał mnóstwo dzieci, tyle że matkami zostawały inne, a z [...]

Czy dzieci uszczęśliwiają?

Dzieci wnoszą do domu energię i radość. Śledzenie ich rozwoju z dnia na dzień jest fascynującym przeżyciem. Wielu rodziców uważa, że znalazło szczęście dopiero w swoich dzieciach. Dziwią zatem wyniki badań socjologicznych ?szczęścia rodzin­nego”. Jeśli zapyta się pary na przykład o to, czy jest im razem dobrze, okazuje się, że statystycznie ?poziom zadowolenia” par bezdzietnych [...]

Szczęście macierzyństwa

Miłość rodzi się również wtedy, gdy na świat przychodzą dzieci. Pod pewnym względem przywiązanie rodziców do dziecka przy­pomina pociąg erotyczny. Zakochani czują, że stapiają się z obiektem miłości – matki, a rzadziej ojcowie, podobnie. Wyda­je im się, że stanowią z dzieckiem jedność – postrzegają jego ra­dości i smutki jakby były ich własnymi. Czy to ta [...]

Czy miłość jest nałogiem?

We wzniosłej miłości obiekt miłości jawi się jako wyjątkowa istota, która może nas wprawić w niewyrażalną euforię. Romantyczne uczucia często idą w parze z niezwykłym podnieceniem, kiedy wydaje się, że zamazują się granice własnej osoby. Poeci często opisywali to doświadczenie, ale od niedawna, dzięki londyńskim badaczom, ten stan ?odurzenia” miłością jest również dostępny nauce. Andreas [...]