Archive for the ‘Strategie ze świadomości’ Category

Spotkanie z Bogiem?

Płaty skroniowe zawierają ośrodki biorące udział w powstawaniu uczuć i pozostawaniu informacji w pamięci długotrwałej. Połączone ze sobą poniżej kory kresomózgowia, łączą ze sobą postrzeganie zewnętrzne z elementarnymi odruchami, takimi jak głód, popęd sek­sualny i lęk oraz ze wspomnieniami. Dlatego też badacze mózgu określili ten obszar jako bramę do świadomości. Jeśli jest intensyw­nie pobudzany, ludzie [...]

Stopienie z kosmosem

Jak twierdzi Newberg, nie ma żadnych wątpliwości, że stany zachwytu nie są urojone, ale nadzwyczaj realne. Dowodem mają być zdjęcia tomograficzne, które według niego pokazują, że mistycznemu przeżyciu odpowiada pewien biologiczny pro­ces w mózgu. Tak więc, podobnie jak medytacja zmienia ?wy­miernie” stan ciała, tak dają się również udowodnić oddziały­wania na umysł. Pokazują to skany mózgu, [...]

Badanie mistyki

Baime jako jeden z pierwszych poddał się badaniom wyjaśniają­cym, co dzieje się w mózgu podczas takich przeżyć ?nieskończono­ści”. Czy mistyczne doświadczenie ma neuronową podstawę? Czy w mózgu, jak spekulują kolorowe magazyny oraz pewien odsetek naukowców, przewidziane jest połączenie z Bogiem? Dopiero od niedawna podobne pytania są przedmiotem poważnych dyskusji naukowych. Wielu naukowców długo trakto­wało ironicznie [...]

Stan zanurzenia się

Już w starożytnej Grecji pojmowano wzniosłe uczucia jako boski podarunek. Podobnie zapatrywały się na to niektóre stare kultu­ry Orientu. Mistycy prawie wszystkich religii eksperymentowali z technikami umożliwiającymi im doświadczanie tego świadomie. Metody, jakie stosowali, bazują na podobnych mechanizmach. Głównie na uczuciu przyjemności odczuwanej podczas intensyw­nego patrzenia lub koncentracji na jakiejś czynności. Medytacja na przykład jest [...]

Tajemnica flow

Gdzie rodzą się przyjemne uczucia? Może podczas koncentrowania się na jakiejś czynności? Jak dotąd nie ma na te pytania wyczer­pujących odpowiedzi. Prawdopodobnie odpowiedzialna jest za to dopamina, neuroprzekaźnik kierujący naszą uwagą i wywołujący radosne podniecenie. Działa pośrednio na neurony w płatach czo­łowych, które są z kolei odpowiedzialne za pamięć roboczą. Praw­dopodobnie najważniejszym zadaniem dopaminy jest [...]

Za łatwo jest tak samo źle, jak za trudno

Czy Syzyf mógł być szczęśliwy? Jak pamiętamy, ten bohater greckiej mitologii, zgodnie z wyrokiem bogów, musiał wtaczać pod górę ten sam głaz. Ale czy kara nie była zbyt ciężka? Syzyf odnosił przecież tylko krótkotrwałe sukcesy, a gdy szczyt był blisko, głaz staczał się i cała praca zaczynała się od nowa. Może byłoby to jednak do [...]

Kiedy czas stoi w miejscu

Dzieje się tak, gdy robimy coś z pasją. Odczuwamy wtedy przyjem­ność porównywalną do stanu intensywnego postrzegania. I nie jest ważne, jakiego rodzaju jest to zajęcie. Narciarstwo, czytanie, rozmowa, cokolwiek. Jedynym warunkiem, jaki musimy spełnić, jest to, abyśmy wkładali w nie serce. Podczas takiego zadania mózg będzie optymalnie wykorzystywany. Przyjemność, jaką wtedy odczuwamy, wynika z tego, [...]

Przyjemność obserwacji

Jeśli intensywnie patrzymy, słuchamy czy smakujemy, możemy zapomnieć o wszystkim, nawet o sobie. Jak zahipnotyzowani obserwujemy morskie fale albo kochamy się. Umyślna koncentracja jest dużo trudniejsza, ale przecież możliwa. Musimy tylko próbować odkrywać nowe obszary doświadczeń, postrzegać świat z różnych perspektyw i wciąż na nowo. Czy słyszeliście kiedyś, jak różna jest muzyka deszczu, w zależności [...]

Chodzenie po wodzie

Mózg zachowuje się tak, jakby nie mógł znieść pustki. Wyobraź­my sobie, że siedzimy w pokoju i nie mamy nic do zrobienia. Gdzieś gra radio, ale czy chcemy, czy nie, słyszymy muzykę – uwaga przecież nie zawsze posłuszna jest woli. Nasz mózg, jak tylko zaproponuje się mu jakiekolwiek bodźce, rzuca się na nie żarłocznie (dlatego podczas [...]

Chwile zachwytu

Anglicy wzniosłe uczucie nazywają ?bliss”. Już w samym brzmieniu tego słowa jest coś niezwykłego – jakby promieniowało szczęściem. Tak właśnie musiała to odczuwać Róża Luksemburg: ?Czy wie Pani, gdzie jestem, gdzie piszę do Pani ten list? Rozsta­wiłam sobie mały stolik i siedzę teraz schowana między zielonymi krzewami. Po mojej prawej stronie żółta ozdobna porzeczka, któ­ra [...]