Obserwowanie rosnących nerwów

Kiedy przeczytasz ten portal, twój mózg będzie już inny. Dowo­dzą tego nie tylko niezliczone neuropsychologiczne eksperymen­ty, podczas których zmierzono jak zmieniają się elektryczne sygnały komórek nerwowych. Okazuje się, że można to sprawić nawet bezpośrednio. Ta sztuka udała się w 1999 roku monachij­skiemu neurobiologowi Tobiasowi Bonhoefferowi. Przy użyciu nowoczesnego mikroskopu zaobserwował rozwój neuronów, a nawet zarejestrował ów proces na wideo. Ponieważ przepro­wadzenie tego doświadczenia na nienaruszonym mózgu jest jesz­cze niemożliwe, Bonhoeffer pobrał komórki mózgowe szczurów z obszaru, który odgrywa istotną rolę dla pamięci długotrwałej. Przez kilka dni trzymał je przy życiu w płynnej pożywce, a poje­dyncze neurony znaczył farbnikiem fluorescencyjnym i podłączył do cieniutkich jak włos elektrycznych przewodów. Poddając dwa neurony wielokrotnym, równoczesnym impulsom elektrycznym, stymulował dwa postrzegania, czyli takie sygnały, jak ?kuchenka” i ?gorąco”. Już po pół godzinie wyrosły z dendrytów komórek nerwowych zgrubienia, tak zwane dendrytowate kolce, poprzez które kontaktują się neurony. Nowe połączenie utorowało sobie drogę między dwoma miejscami stycznymi w mózgu.

Filmy Bonhoeffera są nie tylko spektakularnymi nagraniami zmian mózgu, ale i doskonale demonstrują, jak do nich dochodzi. Po pierwsze decydującą rolę odgrywa powtarzanie – im częściej neurony są pobudzane, tym stabilniejsze będą ich połączenia. Numer telefonu tym lepiej utrwala się w pamięci, im częściej go wybieramy – podobnie jest z uczeniem się nowych reakcji uczu­ciowych. A kiedy połączenia już raz powstaną, powtarzanie utrzymuje je przy życiu.

Po drugie, nauka odbywa się automatycznie. Neurony, nad któ­rymi pracował Bonhoeffer, nie otrzymały żadnej komendy, że coś powinno zostać wyuczone. Oderwał je przecież od reszty mózgu, ale mimo to powstały nowe ścieżki przewodzenia. Działo się tak dlatego że bodźce nadchodziły równocześnie. Wszystko o czym myślimy, co postrzegamy i czujemy – zmienia nasz mózg, czy tego chcemy, czy nie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.