Zaangażowanie spowodowane własną korzyścią

Zalew wyników badań o zbawiennym wpływie ludzkiej solidar­ności stoi w jawnej sprzeczności z lansowaną obecnie ?ideolo­gią”. Aktualnie w obiegu jest hasło ?Ja-S.A.”. Zdaniem apologe­tów tej koncepcji każdy człowiek powinien żyć tak, jakby był spółką akcyjną, która musi zdobyć uznanie na rynku. W poradni­kach nakłania się czytelników do stosowania w życiu technik i retoryki doradców przedsiębiorstw: McKinsey w życiu wewnętrznym. Jedno z tych ?dziel” zaleca, aby przez ?branding” uczynić ze swojego ?ja” oryginalną markę, drugie dowodzi, że konieczny jest ?re-engineering” w znaczeniu pracy nad własnym ?ja”, a inne, że przez ?benchmarking” musimy stawiać sobie za wzór odnoszących największe sukcesy (?Ja-S.A. ” jest zatem modelem zupełnie przeciwstawnym do Roseto). Konsekwentnie cytuje się nowojorskiego przedsiębiorcę i miliardera Rona Perlemana: ?Szczęście jest pozytywnym cash-flow”. Takie strategie nie mają przyszłości, na przekór wszystkim ?management by vision”, a to dlatego, że ci, którzy usiłują je realizować, biorą na swoje barki wręcz nieludzkie obciążenia.

Pojęcie ?wspólnoty” miałoby więc oznaczać jakby rezygnację z wybranego indywidualnie modelu ?szczęścia”. Ale czy na pew­no? Czy osiedla, dzielnice albo nawet miasta nie mogłyby być na przykład bardziej przytulne? Albo czy wracając do domu po zmroku, nie moglibyśmy się czuć bezpieczniej?

Jeśli tylko wykonuje się coś z entuzjazmem, przynosi to wiele satysfakcji. Udowodnił to angielski psycholog społeczny, Michael Argyle, badając organizację wolnego czasu. Z odpowiedzi respondentów wynikało, że posiadanie jakiegoś hobby daje im najwięcej satysfakcji, a najwyżej punktowany był taniec. Cenili sobie, że poprzez swoją pasję mogą poznawać ludzi o podobnych upodobaniach, nabywać nowe doświadczenia i obserwować wyniki swojej pracy.

I obojętne czy będzie się należało do trupy teatralnej, czy też związku ochrony przyrody – warto w coś się zaangażować nie tylko ze względów społecznych, ale i korzyści osobistych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.